ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1920 1280 admin

ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 • Με εισόδημα στην Ελλάδα
 • Με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα
 • Με προοπτική αγοράς ή πώλησης ακινήτου
 • Με ανάγκη ενημέρωσης επί φορολογικών θεμάτων στη Ελλάδα
 • Με ανάγκη εκπροσώπησης στην Ελλάδα

 

 

Η  ACCOUNTRUST  διαθέτοντας:

Εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού , Έγκυρη και επιστημονική τεκμηρίωση στα φορολογικά θέματα   καθώς και  Συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση για ζητήματα κατοίκων εξωτερικού

 

αναλαμβάνει μεμονωμένα φορολογικά θέματα και προσφέρει ολοκληρωμένα ετήσια πακέτα για κατοίκους εξωτερικού που έχουν οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

 

Μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

Υπηρεσία Φορολογικού Εκπροσώπου

Έκδοση ελληνικού ΑΦΜ

 Έκδοση κωδικών TaxisNet

Φορολογική Δήλωση (Ε1) Του υπόχρεου (συμπ. και της συζύγου)

Δήλωση Μισθωμάτων (Ε2) Του υπόχρεου (ή/και της συζύγου)

Ηλεκτρονική Θεώρηση Μισθωτηρίων

Αποστολή Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ

Αποστολή Ειδοποιήσεων Πληρωμής ΕΝΦΙΑ

Δήλωση Στοιχείων ακίνητης περιουσίας (Ε9) Του υπόχρεου (συμπ. και της συζύγου)

Ενημέρωση της Εικόνας Μητρώου Προσωπικά Στοιχεία Φορολογουμένου που τηρούνται στο TaxisNet

Παρακολούθηση Εκκρεμών Υποθέσεων

Ενημέρωση για φορολογικά θέματα που σας αφορούν

Ερωτήματα στους ειδικούς (χρόνος εργασίας για τη μελέτη φορολογικών σας θεμάτων)

 • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας
 • Ορισμός Φορολογικού Εκπροσώπου
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
 • Παρακολούθηση Εκκρεμών Υποθέσεων
 • Ενημέρωση για επίκαιρα θέματα

 

 

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: