Προστασία Θαλάσσιων Υδάτων

Προστασία Θαλάσσιων Υδάτων

Προστασία Θαλάσσιων Υδάτων 1067 624 admin
Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικώνπροστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον. 4037/2012Το ανώτατο όριο του διοικητικού προστίμου που ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4037/2012 (Α’ 10), αυξάνεται από εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ σε εκατόχιλιάδες (100.000,00) ευρώ.Το ανώτατο όριο του διοικητικού προστίμου πουορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4037/2012 (Α’ 10),αυξάνεται από ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες(1.200.000,00) ευρώ σε δύο εκατομμύρια (2.000.000,00)ευρώ.Το ανώτατο όριο του διοικητικού προστίμου πουορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 4037/2012 (Α’ 10),αυξάνεται από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώσε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000,00) ευρώ.Άρθρο δεύτεροΗ ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικήςαναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντοςδιατάγματος.Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2019Ο Πρόεδρος της ΔημοκρατίαςΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣπηγή Φ.Ε.Κ

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: