Μπορεί να μην βρισκόμαστε “μέσα” στην εταιρεία σας, αλλά είμαστε ο πιο κοντινός σας συνεργάτης.

Τα στελέχη της ACCOUNTRUST διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, παρέχουν σύγχρονες και καινοτόμες λογιστικές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Αναλυτικότερα οι λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας είναι:

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων είτε στην έδρα του είτε στα γραφεία της εταιρείας μας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων µε κύριο άξονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης και την φορολογική της εναρμόνιση.
 • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
 • Κοστολόγηση παραγωγής
 • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάµεσες  αναφορές (report) των οικονομικών αποτελεσμάτων.
 • Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ και παρακρατούμενων φόρων.
 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων.
 • Υποβολή των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων.
 • Σύνταξη ισολογισμού και δηλώσεων εισοδήματος.
 • Συμβουλές σε θέματα λογιστικής.
 • Εργασίες τέλους χρήσης, σύνταξη ισολογισμού και δηλώσεων εισοδήματος πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νοµοθεσία
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιµελητήρια)

Σε ένα ευμετάβλητο και σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκτούν σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, εξαιρετική σπουδαιότητα για την επιτυχή εφαρμογή των επιχειρηματικών στόχων

Μέσα από ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμβάλουμε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέματα ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.

Management Consulting
Η εταιρεία μας εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές για την αναδιοργάνωση του μοντέλου λειτουργίας των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην υλοποίηση των στρατηγικών και οικονομικών τους στόχων.

 • Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων (business planning)
 • Σύνταξη προϋπολογισμών (budgeting)
 • Σχεδιασμός δεικτών μέτρησης απόδοσης (KPI’s)
 • Data management
 • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και μείωσης κόστους
  Υποστήριξη αποφάσεων εισόδου σε νέα αγορά
 • Έλεγχος ρευστότητας
 • Διαχείριση και πρόβλεψη ταμειακών ροών (cash flow management & forecasting)
 • Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης (Working capital management)
 • Βελτιστοποίηση διαδικασιών (Process improvement)
 • Εξορθολογισμός και μείωση κόστους (cost optimization)
 • Αναδιάρθρωση δανεισμού και χρέους

Restructuring and Recovery
Οι επιχειρήσεις συχνά έρχονται αντιμέτωπες με κρίσιμα ζητήματα και σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν ξαφνικά και για ποικίλους λόγους. Στην εποχή μας, η έλλειψη ρευστότητας και τα μειωμένα λειτουργικά αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα συνήθη. Οι ενέργειες για αναδιοργάνωση και αποκατάσταση, απαιτούν ταχύτητα και εξειδίκευση. Η εταιρεία μας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε μια διαδικασία ανάκαμψης.

Risk Consulting
Η εταιρεία μας με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και ελέγχου, μπορεί να συμβάλει θετικά στον εντοπισμό αδυναμιών στις λειτουργικές δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων, με στόχο τη διαχείριση κινδύνων, μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.

 • Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων (enterprise risk management)
 • Αξιολόγηση της επάρκειας των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου (quality assessment reviews)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance)
 • Επισκόπηση κανονιστικής συμμόρφωσης (regulatory compliance)
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit)

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, σε µια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας.
Οι πρακτικές συμβουλές σε θέματα φορολογίας, σε συνδυασμό με το συνεκτικό πλαίσιο φορολογικής συμμόρφωσης δημιουργούν την πεποίθηση ότι ακολουθείται μία συνεπής προσέγγιση σε όλες τις δικαιοδοσίες – λειτουργίες της επιχείρησης. Το πλαίσιο των φορολογικών υπηρεσιών που παρέχουμε περιλαμβάνει:

Υπηρεσίες συμμόρφωσης και αναφοράς 

Για τις επιχειρήσεις, η συμμόρφωση με όλο και περισσότερους φορολογικούς κανόνες, η αυστηρότερη και συντονισμένη επιβολή από τις φορολογικές αρχές αποτελούν πρόκληση. Η εταιρεία μας προσφέρει αποτελεσματικές, οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης. Βασικός στόχος των υπηρεσιών μας είναι η αποφυγή ενδεχόμενων φορολογικών κινδύνων σε συνδυασμό με την αποκόμιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ωφελειών από τις φορολογικές προοπτικές.

Χρηματοοικονομική λογιστική για τους φόρους εισοδήματος

Η χρηματοοικονομική λογιστική και η υποβολή εκθέσεων για τους φόρους εισοδήματος έχουν γίνει όλο και πιο πολύπλοκες. Οι επιχειρήσεις πρέπει να συμβαδίζουν με τις τελευταίες κανονιστικές εξελίξεις και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη λογιστική της φορολογίας εισοδήματος, τις γνωστοποιήσεις και την τεκμηρίωση, καθώς και να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης της φορολογικής τους διαδικασίας και των τεχνολογικών αναγκών με μεγαλύτερη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Η εταιρεία μας κατανοεί τις πολυπλοκότητες και μπορεί να προσφέρει πρακτική γνώση, τυποποίηση και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη.

Αναλυτικότερα, οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα µε τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
 • Υπηρεσίες επιστροφής Φ.Π.Α.
 • Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Άμεση υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.
 • Εκπροσώπηση της επιχείρησής σας ενώπιον των φορολογικών αρχών.
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Φορολογικές υπηρεσίες σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.
 • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.

Η εμπειρία των στελεχών μας σε εργατικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, εγγυάται την άψογη διαχείριση μισθοδοσίας, με αμεσότητα και εχεμύθεια, αποφορτίζοντας την εκάστοτε εταιρεία από τη συγκεκριμένη χρονοβόρα διαδικασία, ενώ παράλληλα παρέχουν έγκαιρη ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στους νόμους περί συμβάσεων ή ασφαλιστικών θεμάτων.

Ειδικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για την έκδοση Μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός και έκδοση Μισθοδοσίας
 • Σύνταξη και εκτύπωση μισθολογικών καταστάσεων, σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου ζητηθεί
 • Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σύνταξη Λογιστικών άρθρων, για εγγραφή της μισθοδοσίας στα βιβλία της εταιρείας σας, και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Λογιστικών Προγραμμάτων
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά μισθοδοτούμενο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων
 • Κατάρτιση και αποστολή με ηλεκτρονική μορφή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του ΙΚΑ, άλλων Κύριων καθώς και Επικουρικών ταμείων
 • Συμφωνία με το λογιστήριο της εταιρείας σας, έκδοση και αποστολή (ηλεκτρονικά  στο λογιστήριό σας) της προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ανά μήνα ή δίμηνο)
 • Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο – συνταξιούχο
 • Κατάρτιση και Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ),  ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων
 • Κατάρτιση και αποστολή καταστάσεων Δανείων και κρατήσεων
 • Λογιστικό Άρθρο προβλέψεων, Δώρων και επιδομάτων καθώς και οποιαδήποτε άλλης παροχής δίνεται στους εργαζόμενους
 • Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισής ΟΑΕΔ
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί
 • Προϋπολογισμός Μισθοδοσίας

Επιπλέον μπορούμε να προσφέρουμε:

 • Συνεχή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της εργατικής και    ασφαλιστικής Νομοθεσίας, εκτός περιπτώσεων που απαιτείται ειδική γνωμάτευση
 • Παρακολούθηση τακτικών αδειών εργαζομένων και υποβολή αρχείου (βιβλίο αδειών) στο ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
 • Λοιπές εκτυπώσεις και αναφορές, βάσει συμφωνίας
 • Δυνατότητα πληρωμής των Ασφαλιστικών εισφορών, κατόπιν συμφωνίας
 • Αυτόματες πληρωμές των μισθωτών μέσω τραπεζικών λογαριασμών
 • Υποστήριξη σε έλεγχο ασφαλιστικών ταμείων
 • Ανοικτή επικοινωνία με τους εργαζόμενους της εταιρείας για επίλυση αποριών σχετικά με τη μισθοδοσία
 • Επεξεργασία και έκδοση μισθοδοσίας για αλλοδαπό – ανώτατο προσωπικό

H Εταιρεία μας με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και ελέγχου, μπορεί να συμβάλλει θετικά στον εντοπισμό αδυναμιών και κινδύνων στις λειτουργικές δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.

 • Ο έλεγχος δεν αποτελεί απλώς μια απολογιστική καταγραφή που αναδεικνύει ενδεχόμενες δυσλειτουργίες, αλλά ένα εργαλείο ανάπτυξης που στοχεύει στη βελτιστοποίηση των ιδίων δυνάμεων κάθε επιχείρησης.
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit)
 • Αξιολόγηση της επάρκειας των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου (quality assessment reviews)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance)
 • Επισκόπηση κανονιστικής συμμόρφωσης (regulatory compliance)
 • Εκτιμήσεις κινδύνου απάτης
 • Αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των πληροφοριακών συστημάτων (ERP, BI, CRM)
 • Συμβουλές ανάπτυξης και παραμετροποιήσεις πληροφοριακών συστημάτων

Με τον όρο cloud accounting εννοούμε την υπηρεσία λογιστικής υποστήριξης που παρέχεται online μέσω του internet, είτε εγκαθιστώντας το κατάλληλο πρόγραμμα στον υπολογιστή μας, είτε μέσω κάποιου web browser. Και στις δυο περιπτώσεις, το software τρέχει ουσιαστικά στους server του παρόχου της υπηρεσίας αντί για τους server της εταιρείας μας.

Το Soft1 με εξαιρετική λειτουργική πληρότητα, υποστηρίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες τήρησης λογιστικών βιβλίων για ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες κάθε είδους λογιστηρίου και λογιστικού γραφείου. Πρόκειται για μία σύγχρονη online λύση, βοηθώντας σας να αντλήσετε άμεσα μεγαλύτερη αξία με χαμηλότερο κόστος.
Με εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, η υπηρεσία επιτρέπει την προσαρμογή βασικών λειτουργιών στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Με ενσωμάτωση όλων των προβλεπόμενων φορολογικών εντύπων και αυτόματη ενημέρωση εκδόσεων, διασφαλίζει διαρκή συμβατότητα με τις ισχύουσες κάθε φορά φοροτεχνικές διατάξεις.

Τα πλεονεκτήματα του cloud accounting είναι πολλά για μία επιχείρηση:

 • Χαμηλότερο κόστος για την επιχείρηση σας, αφού αφενός μειώνονται σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες για την αγορά hardware, αφετέρου ελαχιστοποιούνται τα κόστη μηχανογραφικής υποστήριξης, συντήρησης software και άλλα διαχειριστικά έξοδα. Τα περισσότερα από αυτά καλύπτονται από τον πάροχο και η επιχείρηση σας επιβαρύνεται μόνο με μία μηναία συνήθως συνδρομή.
 • Είναι ιδανικό για startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού απαιτείται σαφώς χαμηλότερο αρχικό κόστος επένδυσης.
 • Ευκολία στην χρήση του λογισμικού, με την δυνατότητα που μας παρέχει να το χρησιμοποιούμε από οπουδήποτε, με την χρήση ενός οποιουδήποτε pc/ laptop και μιας απλής σύνδεσης internet. Δεν καταναλώνουμε χρόνο εγκαθιστώντας updates αφού όλα γίνονται από τον πάροχο της υπηρεσίας.
 • Αυξημένη παραγωγικότητα λόγω μεγαλύτερης ταχύτητας και ευελιξίας της 24/7 πρόσβασης μας ανά πάσα στιγμή που μας παρέχει το cloud, σε ένα κοινό περιβάλλον για όλους τους χρήστες, είτε για μια απλή καταχώρηση, είτε για ένα report για την διοίκηση της εταιρείας.
 • Μεγαλύτερη ασφάλεια στα δεδομένα μας, από την στιγμή που δεν χρειάζεται να κρατάμε backup των καταχωρήσεων και όλα τα δεδομένα μας φυλάσσονται στους servers του παρόχου.
 • Σαφώς καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία με τον εξωτερικό λογιστή της εταιρείας, χάρη στην online σύνδεση όλων των χρηστών και την μειωμένη ανάγκη για παρουσία του λογιστή στα γραφεία της επιχείρησης σας

Το στάδιο για την ίδρυση μιας επιχείρησης είναι συχνά επίπονο και χρονοβόρο. Ποικίλει ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενο εργασιών καθώς και τις πιθανές ειδικές επιπλέον άδειες λειτουργίας ή εγκατάστασης που μπορεί να χρειάζονται. Μπορούμε να σας απαλλάξουμε από το να μπλέξετε στον κυκεώνα των διαδικασιών ίδρυσης μιας επιχείρησης ή να σας συμβουλεύουμε στην πορεία σας.

Θα είμαστε δίπλα σας από την ώρα που θα συζητήσουμε μαζί για την κατάλληλη εταιρική μορφή της επιχείρηση σας μέχρι την στιγμή που θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες έναρξης και αδειοδότησης από τους εμπλεκομένους οργανισμούς (Δ.Ο.Υ., Επιμελητήρια, Ασφαλιστικά Ταμεία). Αυτό το δαιδαλώδες και χρονοβόρο στάδιο της έναρξης, το λογιστικό γραφείο μας αναλαμβάνει να το φέρει σε πέρας για εσάς στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Έτσι θα μπορέσετε να ξεκινήσετε χωρίς περιττές καθυστερήσεις να έχετε έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα σας.

Ας δούμε για παράδειγμα τα βήματα για την ίδρυση μιας ατομικής επιχείρησηςκαι μιας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Επίσης μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να αναλάβουμε την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Βusiness Ρlan) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηματικά δάνεια – επιδοτήσεις από την ΕΕ και άλλες παρόμοιες ενέργειες.

Ειδική προσφορά της ACCOUNTRUST για όλες τις startup επιχειρήσεις, 50% έκπτωση τους πρώτους 6 μήνες τήρησης των βιβλίων σας.

Το γραφείο μας προσφέρει έκπτωση 50% στη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων για χαμηλοσυνταξιούχους και ανέργους, καθώς και δωρεάν ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων για όλους τους πελάτες μας ανεξαιρέτως.

Ένας συνεργάτης μας είναι πάντα διαθέσιμος να σας εξυπηρετήσει

Skip to content